Zelfredzaam en met een basis aan rekenen,
taal en lezen naar het vervolg onderwijs