Schooltijden
De schooltijden voor de leerlingen zijn:
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
’s morgens:         08.30 uur – 12.00 uur
’s middags:          12.30 uur – 14.30 uur
 
Woensdag:          08.30 uur – 12.00 uur
                 
Tijdens de middagpauze blijven onze kinderen over op school.
In de middagpauze eten en spelen zij onder toezicht van het personeel van school.
 
Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 16-10-2021t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 24-12-2021t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 26-02-2022 t/m 06-03-2022
Goede Vrijdag & 2e Paasdag 15-04-2022t/m 18-04-2022
Meivakantie 23-04-2022  t/m 08-05-2022
Hemelvaartsdag 26-05-2022
2e Pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie 09-07-2022 t/m 21-08-2022

  
Let op: de vakanties kunnen afwijken van de adviesdata van de overheid!
Ga voor de planning van uw vakantie uit van de jaarkalender, om vergissingen te voorkomen.
 
Extra vrije dagen kinderen:
Alle scholen die bij onderwijsgroep Edumare horen, dus ook de Windroos, hanteren een jaarrooster van 950 lesuren voor alle groepen. Dat is omgerekend 25,5 uur per week. De begin- en eindtijden zullen voor alle groepen gelijk zijn.
Door te werken met het 950- urenrooster heeft de school marge-uren over, zodat er een aantal extra vrije dagen voor de leerlingen kunnen worden gepland. De extra vrije dagen kunt u vinden in de jaarkalender. De kinderen zijn op deze dagen vrij, het team gebruikt deze dagen onder andere voor eigen deskundigheidsbevordering. Eventueel komen hier nog 2 dagen bij i.v.m. calamiteitenverlof.

Studiedagen en eventuele extra vrije dagen zijn ook terug te vinden in de kalender op de site.