Schooltijden
De schooltijden voor de leerlingen zijn:
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
’s morgens:         08.30 uur – 12.00 uur
’s middags:          12.30 uur – 14.30 uur
 
Woensdag:          08.30 uur – 12.00 uur
                 
Tijdens de middagpauze blijven onze kinderen over op school.
In de middagpauze eten en spelen zij onder toezicht van het personeel van school.
 
Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 19-10-2019t/m 27-10-2019
Kerstvakantie 20-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020
Goede Vrijdag & 2e Paasdag 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 18-04-2020  t/m 05-05-2020
Hemelvaartsdag 21-05-2020 t/m 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020

  
Let op: de vakanties kunnen afwijken van de adviesdata van de overheid! Ga voor de planning van uw vakantie uit van onderstaand overzicht, om vergissingen te voorkomen.
 
Extra vrije dagen kinderen:
Alle scholen die bij de stichting PRIMOvpr horen, dus ook de Windroos, hanteren een jaarrooster van 950 lesuren voor alle groepen.
Dat is omgerekend 25,5 uur per week. De begin- en eindtijden zullen voor alle groepen gelijk zijn. Door te werken met het 950- urenrooster heeft de school zoveel marge-uren over, dat er wat extra vrije dagen voor de leerlingen kunnen worden gepland. De extra vrije dagen voor alle groepen buiten het vakantierooster om zijn al bekend. U kunt ze dus alvast in uw agenda noteren! De kinderen zijn op deze dagen vrij, het team gebruikt deze dagen voor eigen deskundigheidsbevordering.
 

Maandag      9 September 2019                                   
Woensdag    9 Oktober 2019                                             
Dinsdag       19 November 2019 
Donderdag 13 Februari 2020 ( Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)
Vrijdag         14 Februari 2020
Dinsdag       16 Juni 2020
Donderdag 16 Juli 2020 ( Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)
Vrijdag         17 Juli                                  
                                                                                         
                                                                                         
        
Eventueel komen hier nog 2 dagen bij i.v.m. calamiteitenverlof.