Schooltijden
De schooltijden voor de leerlingen zijn:
Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:   08.30 uur - 14.30 uur
Woensdag:                                                         08.30 uur – 12.00 uur
                 
Tijdens de middagpauze blijven onze kinderen over op school.
In de middagpauze eten en spelen zij onder toezicht van het personeel van school.
 
Vakanties en vrije dagen

Eerste Schooldag Maandag 22-08-2022
Herfstvakantie 26-10-2024 t/m 03-11-2024
Kerstvakantie 21-12-2024 t/m 05-01-2025
Voorjaarsvakantie 22-02-2025 t/m 02-03-2025
Goede Vrijdag & 2e Paasdag 18-04-2025
Meivakantie 19-04-2025  t/m 5-05-2025
Hemelvaartsdag 29 mei 2025
Pinkstermaandag 09-06-2025
Zomervakantie 19-07-2025 t/m 31-08-2025


Let op: de vakanties kunnen afwijken van de adviesdata van de overheid!
Ga voor de planning van uw vakantie uit van de jaarkalender, om vergissingen te voorkomen.

Studiedagen en extra vrije dagen leerlingen

Donderdag na 12.00 05-09-2024
Extra studiedag alleen groep 1/2 en 3 vrijdag 06-09-2024
Donderdag 28/11 28-11-2024
Vrije middag na 12.00 (Sintviering) 05-12-2024
Vrije middag na 12.00 (voor kerstdiner) 19-12-2024
Vrijdag  14-02-2025
Woensdag 16-04-2025
Dinsdag  01-07-2025
Vrije middag na 12.00 12-07-2025


 
Extra vrije dagen kinderen:
Alle scholen die bij onderwijsgroep Edumare horen, dus ook de Windroos, hanteren een jaarrooster van 950 lesuren voor alle groepen. Dat is omgerekend 25,5 uur per week. De begin- en eindtijden zullen voor alle groepen gelijk zijn.
Door te werken met het 950- urenrooster heeft de school marge-uren over, zodat er een aantal extra vrije dagen voor de leerlingen kunnen worden gepland. De extra vrije dagen kunt u vinden in de jaarkalender. De kinderen zijn op deze dagen vrij, het team gebruikt deze dagen onder andere voor eigen deskundigheidsbevordering. Eventueel komen hier nog 2 dagen bij i.v.m. calamiteitenverlof.

Studiedagen en eventuele extra vrije dagen zijn ook terug te vinden in de kalender op Parro.