Zelfredzaam en met een basis aan rekenen, taal en lezen naar het vervolg onderwijs.

Wanneer een leerling weet welk gedrag gewenst is en dit vervolgens kan toepassen binnen de verschillende schoolse situaties, heeft de leerling ruimte om te leren. Gedrag moet daarom doelbewust worden aangeleerd, gemodeld en geoefend in nieuwe situaties binnen een veilige gestructureerde omgeving. Goed aangeleerd gedrag draagt bij aan persoons- en burgerschapsvorming en leren samen te leven in de maatschappij.  

Het progamma 1+1=3 van MoveaHead wordt gebruikt omgewenste communicatie en sociale vaardigheden aan te leren. Sociale problemen (zoals pesten, uitsluiting en meeloopgedrag) worden hiermee voorkomen en/of verminderd, wat het welbevinden van de leerlingen vergroot. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids- en anti-pest-programma. In klas- en judolessen leren leerlingen mentale, emotionele en sociale vaardigheden en overtuigingen. Leerlingen en leerkrachten spreken één taal. Het resultaat is dat de leerlingen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor effectiever presteren (1+1=3) 

De leerkrachten werken samen in en aan een gezamenlijk gedragen (positief pedagogisch) en eenduidig schoolklimaat waarin competentie, autonomie, relatie, verbondenheid en welbevinden centrale thema’s zijn.
Op School hanteren we schoolafspraken, vastgesteld in het team, met de leerlingen en met de MR. Elke leerkracht hanteert een gestructureerd klassenmanagement en reflecteert op eigen handelen m.b.v. de 'checklist pedagogisch' klimaat om eigen gedrag bij te stellen. Hierdoor werken en leren leerlingen in een veilige en gestructureerde omgeving.