Op SBO De Windroos geloven wij sterk in het luisteren naar de stemmen van de leerlingen. Een kijkpunt vanuit het oog van een leerling is belangrijk aspect voor een goede samenwerking op school.

De leerlingenraad bestaat uit 1 leerling per groep, vanaf groep 6. De leerlingen mogen zich als kandidaat opstellen en worden vervolgens uitgekozen door de rest van de groep. Deze leerlingen komen dan eens in de zoveel tijd samen voor een vergadering onder leiding van de directeur.

In deze vergaderingen hebben de leerlingen de kans, om als stem van hun klas en de leerlingen op te treden. Samen met de directeur, overleggen de leerlingen wat er beter zou kunnen om de school een betere plek te maken.

Van elke vergadering worden vervolgens notulen gemaakt van wat besproken is en de afspraken/acties. Deze notulen worden in de groepen gedeeld en in het team doorgesproken.