Op SBO De Windroos bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van  4  t/m 13 jaar.  Leerlingen stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of behandel- en-onderwijsgroep. Bij ons op school komen we tegemoet aan de specifieke ondersteunings- en instructiebehoeften van de leerlingen.

Instroom in SBO De Windroos kan door het hele schooljaar heen plaatsvinden. Voor een aanmelding dient een traject te worden gevolgd in samenwerking met het samenwerkingsverband Kindkracht. https://www.swvkindkracht.nl

Als wordt besloten dat het SBO de meest passende onderwijsplaats is voor een leerling nemen ouders contact op voor een afspraak met de locatieleider of intern begeleider van de school. Tijdens deze afspraak worden ouders rondgeleid en wordt over en weer verdere informatie uitgewisseld.