Op SBO De Windroos bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van  4  t/m 13 jaar.  Leerlingen stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of behandel- en-onderwijsgroep. Bij ons op school kunnen we tegemoet aan de specifieke ondersteunings- en instructiebehoeften van de leerlingen waar in het reguliere basisonderwijs minder/ geen gelegenheid voor is waardoor de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om de onderwijsdoelen (1F) te bereiken waardoor de leerlingen kunnen  na groep kunnen uitstromen naar het (regulier) Voortgezet onderwijs.

Instroom in SBO De Windroos kan door het hele schooljaar heen plaatsvinden. Voor een aanmelding dient een traject te worden gevolgd in samenwerking met het Onderwijscollectief Voorne-putten Rozenburg, het samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs in onze regio. http://www.onderwijscollectiefvpr.nl/