Met de ingang van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 dient er voor een SBO- plaatsing binnen ons samenwerkingsverband een HIA- traject te worden gevolgd (Handelingsgericht Integraal Arrangeren).
Onder het kopje 'Samenwerkingsverband' kunt u hierover meer lezen. 

Als in een HIA- traject wordt besloten dat het SBO de meest passende onderwijsplaats is voor een leerling nemen ouders contact op voor een afspraak met de adjunct-directeur van de school, Marieke Hartkamp. Tijdens deze afspraak worden ouders rondgeleid en wordt over en weer verdere informatie uitgewisseld.
Op basis van alle gegevens zal de adjunct- directeur samen met de intern begeleider nieuwe leerlingen indelen in een groep.