Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, zo ook op onze school. We willen alle leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen.
Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe deskundigen in onze eigen woonplaats en in de regio. We hebben immers niet alle kennis zelf in huis.
Om dit goed te organiseren, is met andere scholen voor primair onderwijs op Voorne Putten Rozenburg het Samenwerkingsverband “Kindkracht” opgericht.
Binnen het samenwerkingsverband werken bijna 70 scholen samen aan verbetering van de ondersteuning aan leerlingen. Deze scholen zijn niet alleen de reguliere basisscholen, maar ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs.
Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er volgens ons een goede oplossing te vinden. Scholen kunnen binnen hun interne structuur met het schoolondersteuningsteam al veel voor kinderen betekenen. Ze kunnen met hun hulpvraag een beroep doen op het samenwerkingsverband Kindkracht en/of op het Centrum voor Jeugd en Gezin die de benodigde expertise voor school en gezin kunnen leveren.
Is er nieuw perspectief noodzakelijk op de eigen school, is er een andere basisschool in de buurt nodig of een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan kan er een HIA-traject worden gestart (Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Een trajectbegeleider namens het samenwerkingsverband leidt het traject samen met ouders, school en externen om voor het kind het best passende arrangement te realiseren.
Voor meer informatie over HIA zijn brochures beschikbaar op school.
De website van samenwerkingsverband Kindkracht kunt raadplegen door op onderstaand logo te klikken.