Het samenwerkingsverband is een belangrijke partner voor SBO de Windroos, zowel in het proces van aanmelden bij SBO De Windroos als in het betrekken van expertise in de school. 
 
Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg is het samenwerkingsverband voor passend primair en voortgezet onderwijs in Voorne Putten.
 
Op de site vindt u informatie over de manier waarop passend onderwijs wordt georganiseerd.
http://www.onderwijscollectiefvpr.nl/