Schooltijden
De schooltijden voor de leerlingen zijn:
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
’s morgens:         08.30 uur – 12.00 uur
’s middags:          12.30 uur – 14.30 uur
 
Woensdag:          08.30 uur – 12.00 uur
                 
Tijdens de middagpauze blijven onze kinderen over op school.
In de middagpauze eten en spelen zij onder toezicht van het personeel van school.
 
Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2023-2024
Eerste Schooldag Maandag 22-08-2022
Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Goede Vrijdag & 2e Paasdag 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024  t/m 12-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024


Let op: de vakanties kunnen afwijken van de adviesdata van de overheid!
Ga voor de planning van uw vakantie uit van de jaarkalender, om vergissingen te voorkomen.

Studiedagen en extra vrije dagen leerlingen

Maandag 18-09-2022
Donderdag 05-10-2022
Dinsdag 28-11-2022
Vrijdagmiddag na 12.00 22-12-2023
Donderdag  15-02-2024
Vrijdag 16-02-2024
Woensdag 17-04-2024
Dinsdag 18-06-2024
Vrijdagmiddag na 12.00 12-07-2024


 
Extra vrije dagen kinderen:
Alle scholen die bij onderwijsgroep Edumare horen, dus ook de Windroos, hanteren een jaarrooster van 950 lesuren voor alle groepen. Dat is omgerekend 25,5 uur per week. De begin- en eindtijden zullen voor alle groepen gelijk zijn.
Door te werken met het 950- urenrooster heeft de school marge-uren over, zodat er een aantal extra vrije dagen voor de leerlingen kunnen worden gepland. De extra vrije dagen kunt u vinden in de jaarkalender. De kinderen zijn op deze dagen vrij, het team gebruikt deze dagen onder andere voor eigen deskundigheidsbevordering. Eventueel komen hier nog 2 dagen bij i.v.m. calamiteitenverlof.

Studiedagen en eventuele extra vrije dagen zijn ook terug te vinden in de kalender op de site.