De school geeft behandelaren de mogelijkheid om in de school en soms tijdens schooltijd leerlingen te behandelen. Denk hierbij onder andere aan Kinderoefentherapie, logopedie of fysiotherapie.
Dergelijke behandelingen worden veelal bekostigd vanuit de zorgverzekering.
Volg de link in de tekst hierboven, naar de websites van de betreffende behandelaren voor verdere informatie.