Instroom in SBO De Windroos kan door het hele schooljaar heen plaatsvinden. Voor een aanmelding dient een traject te worden gevolgd in samenwerking met het samenwerkingsverband Kindkracht.  Uw vind de link naar de website van Kindkracht onderaan deze pagina.

Als wordt besloten dat het SBO de meest passende onderwijsplaats is voor een leerling nemen ouders contact op voor een afspraak met de locatieleider of intern begeleider van de school. Tijdens deze afspraak worden ouders rondgeleid en wordt over en weer verdere informatie uitgewisseld.

Kindkracht website