Even voorstellen…


 
Mijn naam is Fenny Pielage, 
vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk als Schoolmaatschappelijk Werker ben ik verbonden aan SBO de Windroos.
Op school heb ik regelmatig contact met de intern begeleiders en de leerkrachten.
U kunt mij benaderen met vragen over bijvoorbeeld relaties, opvoeding, echtscheiding, verwerking en rouw, schulden, of om de juiste weg naar instanties te vinden.
Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor kleine vragen en twijfels. Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is dat al reden genoeg om even langs te komen. Geen enkele vraag is raar of vreemd!
 
Kwadraad Maatschappelijk Werk biedt een aantal trainingen, waaronder een Sociale Weerbaarheidstraining (SoWe) en een KIES-training voor kinderen in echtscheidingssituaties. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact met mij opnemen.
Het (School) Maatschappelijk Werk is een vorm van dienstverlening die door uw gemeente wordt verzorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 
U kunt bij de intern begeleiders of de leerkracht van uw kind aangeven dat u met mij in contact wilt komen. Ook kunt u zelf contact met mij opnemen.
 
Ik ben bereikbaar via:

Email                       f.pielage@kwadraad.nl
Telefoon                06-40 595 591
                                088-900 4000 (algemeen)

Tot ziens!