De MR

Op de Windroos is een Medezeggenschapsraad actief, bestaande uit een personeels-en een oudergeleding.
De personeels- en oudergeleding bestaan op dit moment beiden uit 2 leden.

De MR heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen.
De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven.

De MR mag een MR-vergadering bijeenroepen als hij dat nodig vindt. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Tevens moet de MR bewaken dat er op school niet wordt gediscrimineerd. De MR moet zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of (een besloten deel van) de website van de school.
De belangrijkste taak van de MR is echter de uitoefening van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.    

Daarnaast is de MR vertegenwoordigd in de GMR van Stichting Primo. Deze is op de volgende manier ingericht:
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de onder ons bestuur staande 25 scholen.
Elke MR levert twee vertegenwoordigers; een ouder en een personeelslid. 

Onze MR bestaat op dit moment uit:
Samantha Albeda (ouder)
Peter Mathlener (ouder)
Jeroen Pronk (ouder)
Miranda Pelle (ouder)
Mini Wijler (personeel)
Tiffany Cats (personeel)
Suzanne van Hennik (personeel)

Mocht u vragen hebben dan kunt u de oudergeleding van de MR bereiken op het volgende mailadres: mr.windroos@primovpr.nl


 
Peter Mathlener

Samantha Albeda

Hallo allemaal,
 
Ik ben Samantha Albeda. 
Moeder van 3 kinderen waarvan de oudste (Shane) sinds vorig jaar op De Windroos zit.
Ik ben graag op de hoogte en ik vind het fijn de ontwikkelingen op school te volgen en waar mogenlijk actief mee te beslissen. Daarom heb ik gekozen mij bij de MR te voegen.
Ik sta regelmatig bij school, heeft u vragen en/of opmerkingen stel ze gerust.


 
Miranda Pelle

Ik ben Miranda Pelle, moeder van Lian 10 jaar en Max 7 jaar.
Mijn kanjer Max zit sinds 2 jaar op de Windroos in groep 3/4.
In het dagelijks leven ben ik 3 dagen in de week werkzaam bij Ulla Popken (kledingwinkel).
Ik vind het heel belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school van onze kinderen.
Als bieb-, luizen- en hulpmoeder ben ik vaak te zien op school.
Nu hoop ik in de MR alle ouders te vertegenwoordigen en mee te denken zover dat mogelijk is.

 
Jeroen Pronk